VẬN ĐỘNG XÃ HỘI HÓA ĐƯỢC TRÊN 900 TRIỆU ĐỒNG ỦNG HỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tác giả: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Ngày đăng: 23/11/2020

Để góp phần hiện thực hóa những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, huyện Định Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch vận động xã hội hóa ủng hộ xây dựng quỹ “Chung sức xây dựng nông thôn mới cấp huyện” năm 2019 với số tiền thu được là: 901.050.000đ.

Tuổi trẻ Định Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo tổng hợp của Kho bạc Nhà nước huyện Định Hóa, đến nay toàn huyện đã có 108 tập thể là cơ quan, đơn vị, trường học…ủng hộ quỹ năm 2019; cộng với nguồn kết dư tồn quỹ năm 2018 chuyển sang là 416.251.800đ. Tổng số tiền quỹ ủng hộ để triển khai thực hiện chung sức xây dựng nông thôn mới là trên 1 tỷ 300 triệu đồng. Với số quỹ này,Văn phòng nông thôn mới huyện đã tham mưu cho UBND huyện cho sử dụng 433.900 nghìn đồng để hỗ trợ cho xã Trung Lương xây dựng mô hình trồng cây ăn quả, tăng thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững, góp phần giúp xã hoàn thành tiêu chí số 10 về thu nhập, để phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2020. Nguồn quỹ còn lại tiếp tục đề nghị UBND huyện xem xét, hỗ trợ các xã còn lại để xây dựng những công trình đặc thù, những tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới của năm 2019 và năm 2020./.

Thực hiện: Dương Chiêm

dinhhoa.thainguyen.gov.vn

Bạn đang xem: VẬN ĐỘNG XÃ HỘI HÓA ĐƯỢC TRÊN 900 TRIỆU ĐỒNG ỦNG HỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Bài trước Bài sau
popup

Số lượng:

Tổng tiền: