CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH (MBEC)

Công ty TNHH Truyền thông và Môi trường kinh doanh được thành lập là pháp nhân trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Tên giao dịch quốc tế: Media and Business Environment Company (MBEC)

Công ty TNHH Truyền thông và Môi trường kinh doanh - MBEC được thành lập thích nghi ở thời kỳ Cách mạng 4.0. Về lĩnh vực truyền thông, báo chí, MBEC thực hiện kết nối, tư vấn truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước; Marketing, xây dựng các chiến lược, chương trình tiếp cận mục tiêu của doanh nghiệp hội viên; tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo...Về Môi trường kinh doanh, MBEC xây dựng kho dữ liệu của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh; tham gia tư vấn, thẩm định, đánh giá, khảo sát, điều tra xã hội học phục vụ chỉ số PCI và DDCI... Để góp phần từng bước minh bạch môi trường sản xuất, kinh doanh, MBEC nêu cao mục tiêu chuyên nghiệp hóa hoạt động khảo sát, đánh giá, tiến hành những nghiên cứu về môi trường kinh doanh, góp phần cải thiện những chỉ số xếp hạng, tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số PCI, PAPI, SIPAS...

Tel: 0985.136.992; 0913.581.857

Email: media.hhdnthainguyen@gmail.com

HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG

Công ty có chức năng tuyên truyền, tư vấn truyền thông, Marketing, xây dựng các chiến lược, chương trình tiếp cận mục tiêu của doanh nghiệp hội viên.

Tổ chức các diễn đàn, hội thảo, hội nghị cấp địa phương, vùng và toàn quốc theo chuyên đề của Hiệp hội doanh nghiệp phối hợp cùng địa phương.

TẬP HUẤN, KHÓA BỒI DƯỠNG

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho nhân viên, người lao động các doanh nghiệp; trao đổi kỹ năng trợ giúp doanh nghiệp cho công chức các cơ quan hành chính nhà nước cấp cơ sở.

XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU SỐ VỀ KINH DOANH

Xây dựng kho dữ liệu số liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Thái Nguyên, môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh, các cơ chế chính sách và hệ thống văn bản pháp luật phục vụ hội viên và hiệp hội để tra cứu, chỉ đạo và hoạt động.

Thực hiện chức năng điều tra xã hội học, khảo sát, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh của các ngành, các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh.

TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Tổ chức hoạt động Marketing - Truyền thông - Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, bài bản để trợ giúp hội viên doanh nghiệp.

MINH BẠCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Thực hiện khảo sát, đánh giá, tiến hành những nghiên cứu về môi trường kinh doanh, góp phần cải thiện các chỉ số xếp hạng về môi trường kinh doanh của địa phương và quốc gia; tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số PCI, PAPI, SIPAS. 

Tổ chức các công trình nghiên cứu khoa học - công nghệ về lĩnh vực chính sách kinh tế và kinh doanh.

 

“Thái Nguyên, địa phương phát triển năng động, được hưởng những chính sách thông thoáng, minh bạch sẽ hỗ trợ tăng trưởng và phát triển kinh tế đồng thời là một điểm thu hút lớn cho đầu tư nước ngoài"

popup

Số lượng:

Tổng tiền: