GIỚI DOANH NGHIỆP THÁI NGUYÊN TRƯỚC CHIẾN DỊCH LỚN

Tác giả: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Ngày đăng: 14/09/2023

    Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 và tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm đã thu hút sự tham gia của hàng trăm quốc gia, hàng triệu lượt người trên toàn cầu thông qua các hoạt động trọng tâm về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.Giới doanh nghiệp Thái Nguyên từ nhiều năm nay đã tích cực hưởng ứng,thu được nhiều kết quả thiết thực.

 Năm 2023,năm kỷ niệm 10 năm thành lập HHDN tỉnh, công tác này lại được chú trong hơn.Cụ thể :Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7294/BTNMT-TTTT ngày 30/8/2023 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề: Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn,Ban chấp hành của Hiệp hội đã có những chỉ đạo trực tiếp đến các nhà máy,xí nghiệp,công trường… nhằm tiếp tục  nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích các hoạt động, cộng đồng vì môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…Ngoài chỉ đạo theo tuyến của mình, Thường trực HHDN tỉnh cũng đề nghị  UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, đặc thùthực hiện theo 2 bước: Bước một là thông tin,phổ biến đến cơ sở và rà soat,kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh,an toàn lao động;các công trình phục vụ vệ sinh,môi trường.Bước hai là xây dựng kế hoạch chỉ đạo đơn vị, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.Tinh thần chung là lồng ghép nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất,kinh doanh của doanh nghiệp. Cho đến hết tuần thứ 2 của tháng 9,việc tổ chức thực hiện công tác môi trường của các doanh nghiệp đã khá đều khắp,sẵn sảng bước vào tuần lễ cao điểm Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn.Gần 20 nhà máy của doanh nghiệp dệt may TNG đã hoàn thành các quy định về vệ sinh công nghiệp;Doanh nghiệp vận tải hành khách Hà Lan chăm lo bảo vệ môi trường,tăng cường quản lý lao động lái xe,vệ sinh phương tiện,phòng chống cháy nổ.…Trong tuần cao điểm, các doanh nghiệp thực hiện các nhóm việc cộng đồng như:Ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh, mương... Trong đó,tập trung giám sát khu vực tập trung nhiều nguồn thải tại các khu công nghiệp :Gang thép Thái Nguyên,Khu công nghiệp Sông Công,Phổ Yên; các cụm công nghiệp Điềm Thụy,Nhúi Pháo,La Hiên; các làng nghề, lưu vực sông, điểm nóng về ô nhiễm môi trường, kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường.Ngoài tăng cường tin ,bài trên trang thông tin của Hiệp hội, HHDN tỉnh còn phối hợp với Báo Thái Nguyên để tăng cường thông tin theo hướng:Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp cùng với các mục tiêu phấn đấu khác tạo bức tranh tiến bộ toàn diện trong sản xuất,kinh doanh…

                                                                                                                                 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số           /STNMT-BVMT ngày     tháng 9 năm 2023           của Sở Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tên đơn vị (quận, huyện, doanh nghiệp…)

Tổng số người tham gia

Khơi thông cống rãnh (m)

Tổng số rác thu gom, xử lý (m3 hoặc tấn)

Vệ sinh giếng nước, công trình xử lý…

(chiếc)

Phát quang bụi rậm, đường giao thông… (km)

Trồng và chăm sóc cây xanh

(cây hoặc ha)

Treo băng rôn, khẩu hiệu

(Chiếc)

Hoạt động khác…

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang xem: GIỚI DOANH NGHIỆP THÁI NGUYÊN TRƯỚC CHIẾN DỊCH LỚN
Bài trước Bài sau
popup

Số lượng:

Tổng tiền: