ĐIỀU HÀNH TÍN DỤNG HỖ TRỢ PHỤC HỒI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NHƯNG KHÔNG CHỦ QUAN VỚI RỦI RO LẠM PHÁT

Tác giả: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Ngày đăng: 16/01/2022

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 1/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2022.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2022 nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế và bảo đảm sự phát triển an toàn, bền vững của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Chỉ thị nêu rõ các nhóm mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát của ngành ngân hàng trong năm 2022. Theo đó, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu năm 2022 bình quân khoảng 4%, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, thích ứng kịp thời với diễn biến thị trường trong và ngoài nước.

Năm 2022, định hướng tín dụng tăng khoảng 14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp nhằm góp phần ổn định thị trường ngoại tệ, thị trường vàng, hỗ trợ điều hành chính sách tiền tệ; tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước khi điều kiện thị trường thuận lợi và chuyển hóa các nguồn vốn đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát quy mô, tăng trường tín dụng hợp lý, hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh…

Ngoài ra, trên cơ sở các mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát đã nêu trong Chỉ thị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tích cực tham mưu, chủ động triển khai các giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng phù hợp với thực tiễn; bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, tình hình dịch bệnh để chủ động điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ phù hợp.

Đáng chú ý, Thống đốc cũng yêu cầu các đơn vị điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát; chỉ đạo tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín dụng tiêu dùng với mức lãi suất hợp lý, bảo đảm an toàn vốn vay và tuân thủ quy định pháp luật, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông, trái phiếu doanh nghiệp, kiểm soát tín dụng ngoại tệ phù hợp với lộ trình hạn chế USD nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng; tiếp tục triển khai các chương trình, chính sách về miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán và chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ giảm phí cho khách hàng, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19.

Một số nhiệm vụ trọng tâm khác bao gồm: chủ động điều hòa linh hoạt tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán của nền kinh tế; thực hiện tốt vai trò đại diện cho Nhà nước, Chính phủ Việt Nam nhằm nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín tiếng nói của Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước tại các tổ chức tài chính tiền tệ, các diễn đàn khu vực, thế giới và các đối tác quốc tế khác.

 

https://nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/dieu-hanh-tin-dung-ho-tro-phuc-hoi-tang-truong-kinh-te-nhung-khong-chu-quan-voi-rui-ro-lam-phat-682436/

Bạn đang xem: ĐIỀU HÀNH TÍN DỤNG HỖ TRỢ PHỤC HỒI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NHƯNG KHÔNG CHỦ QUAN VỚI RỦI RO LẠM PHÁT
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

popup

Số lượng:

Tổng tiền: