LỢI NHUẬN CỦA VIETTEL GLOBAL GIẢM TỚI HƠN 44%

Tác giả: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Ngày đăng: 09/09/2021

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Vietttel Global - VGI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 soát xét với tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế giảm tới 363,6 tỷ đồng, tương đương giảm 44,4%...

Viettel Global cho biết, lợi nhuận sau thuế báo cáo hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 giảm 363,6 tỷ VND (44,4%) so với cùng kỳ năm 2020 là do ảnh hưởng chính biến tại Myanmar.

Báo cáo của Viettel Global cho biết, 6 tháng đầu năm công ty này đạt doanh thu hợp nhất là 9.798 tỷ đồng, tăng 1.174 tỷ (13,6%) so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của Viettel Global giảm tới 24,7%.

 Trong kỳ, doanh thu doanh thu tài chính tăng hơn gấp 3 lần từ 716 tỷ lên 2.258 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tiết giảm gần 400 tỷ xuống còn 1.000 tỷ đồng. Các chi phí như quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng tăng không đáng kể.

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2021 của Viettel Global.

Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế của Viettel Global trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt 454 tỷ đồng, giảm tới 44,4% so với cùng kỳ 2020 khi đạt 817,7 tỷ. Công ty cũng ghi nhận lỗ sau thuế thuộc về công ty mẹ là 80,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 788 tỷ đồng.

 Trong báo cáo giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất, Viettel Global cho biết, lợi nhuận sau thuế báo cáo hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 giảm 363,6 tỷ VND (44,4%) so với cùng kỳ năm 2020 là do ảnh hưởng chính biến tại Myanmar làm lợi nhuận từ công ty liên kết giảm 2.614,8 tỷ VND so với cùng kỳ (chủ yếu do lỗ tỷ giá của công ty Mytel tại Myanmar tăng mạnh).

 Viettel Global cho biết, phần lợi nhuận giảm từ công ty liên kết trên được bù từ nguồn lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng 1.928 tỷ đồng so với cùng kỳ (chủ yếu do lãi tỷ giá từ Công ty Moviet tại Mozambique) và sự tăng trưởng kinh doanh của hầu hết các thị trường còn lại mà Viettel Global đầu tư, nổi bật là Halotel tại Tanzania, Lumitel tại Burundi, Movitel tại Mozambique và Natcom tại Haiti tăng trưởng doanh thu ở 2 con số, dẫn đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất tăng mạnh 1.173 tỷ đồng (tương đương 14%), lãi gộp tăng 619 tỷ đồng.

 Tại báo cáo tài chính riêng lẻ bán niên đã được soát xét, công ty ghi nhận mức doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ là 1.158 tỷ đồng, tăng gần 5,2%. Mức lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng chỉ đạt 173,9 tỷ đồng, giảm tới 66%. Tổng lợi nhuận sau thuế của Viettel Global chỉ đạt 80 tỷ đồng, giảm tới 84% (năm 2020 đạt 503 tỷ đồng).

 

Báo cáo tài chính riêng lẻ bán niên đã được soát xét của Viettel Global.

Viettel Global cho biết, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng 6 tháng năm 2021 giảm 423 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 (giảm 84%) chủ yếu đến từ việc tăng chi phí trích lập dự phòng và giảm chi phí dự phòng phải thu và tăng doanh thu lãi dự thu tiền gửi.

 Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Viettel Global đã giảm 3.650 tỷ đồng so với đầu năm xuống mức 55.351 tỷ đồng. Trong đó, tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn chiếm 11.966 tỷ đồng, chiếm 21,6%.

 Thời điểm 30/6, Viettel Global có khoảng 14.319 tỷ đồng phải thu khách khàng trong đó các khoản công nợ lớn nhất đang nằm tại Viettel Cameroon S.A.R.L (VCR) với 4.114 tỷ đồng, Telecom International Myanmar (5.206 tỷ đồng) và Viettel Peru (4.270 tỷ đồng). Ngoài ra, tổng công ty còn khoản phải thu về cho vay đối với VCR (3.506 tỷ đồng) và Telecom International Myanmar (8.082 tỷ đồng).

vneconomy.vn

Bạn đang xem: LỢI NHUẬN CỦA VIETTEL GLOBAL GIẢM TỚI HƠN 44%
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

popup

Số lượng:

Tổng tiền: