LUẬT THỐNG KÊ: THỐNG KÊ 230 CHỈ TIÊU CỐT LÕI CỦA NỀN KINH TẾ

Tác giả: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Ngày đăng: 18/12/2021

Với việc bổ sung thêm một số chỉ tiêu, Luật Thống kê vừa được thông qua gồm 21 nhóm với 230 chỉ tiêu cốt lõi về kinh tế - xã hội và môi trường...

Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ngày 16/12.

Sáng 16/12, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia nhằm giới thiệu tóm tắt những công việc chủ yếu để triển khai thi hành Luật này.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021.

Đây là cơ sở pháp lý cao nhất để thực hiện kịp thời việc thu thập, tổng hợp và bảo đảm số liệu thống kê phản ánh khách quan, chính xác, kịp thời, đầy đủ, thống nhất, phục vụ Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách và điều hành phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp trong điều kiện mới của đất nước và hội nhập quốc tế.

“Để triển khai thi hành Luật, các bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện để Luật này thật sự đi vào cuộc sống”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Tổng cục Thống kê cho biết, so với Luật Thống kê năm 2015, Luật sửa đổi lần này đã sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 17, điểm d khoản 2 Điều 48 và thay thế Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13.

Cụ thể, bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương xây dựng, trình Chính phủ ban hành quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương định kỳ 5 năm, rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định về việc đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước.

Cùng đó, sửa đổi, bổ sung quy định thẩm quyền công bố thông tin thống kê của người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia. Ngoài ra, thay thế phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia kèm theo Luật Thống kê 2015.

Phụ lục danh mục gồm 21 nhóm với 230 chỉ tiêu. Đây là những chỉ tiêu ở tầm quốc gia, phản ánh bao quát những nội dung cơ bản, cốt lõi về kinh tế-xã hội và môi trường. Theo đó, tập trung phản ánh, đánh giá thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; chính sách về phát triển bền vững; cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, tập trung vào các nhóm chuyển đổi số, kinh tế số; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển kinh tế bao trùm; nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics; giới và bình đẳng giới; quan hệ hội nhập quốc tế, cam kết quốc tế của Việt Nam,...

Để triển khai thi hành Luật, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Công văn số 8663/BKHĐT-TCTK ngày 09/12/2021. Nội dung công việc chủ yếu trong kế hoạch gồm: xây dựng, trình Chính phủ ban hành 2 nghị định.

Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự kiến ban hành trong quý II/2022 và Nghị định quy định chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia dự kiến ban hành trong quý IV/2022.

Bên cạnh đó, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 quyết định trong quý II/2022. Đó là, quyết định quy định chương trình điều tra thống kê quốc gia và quyết định quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành cập nhật, sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành dự kiến ban hành trong quý III/2022 cùng với chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành dự kiến ban hành trong quý IV/2022 phù hợp với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới.

Tổng cục Thống kê cũng sẽ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Thống kê ở Trung ương và địa phương. Dự kiến hoàn thành trong quý II/2022.

 

https://vneconomy.vn/luat-thong-ke-thong-ke-230-chi-tieu-cot-loi-cua-nen-kinh-te.htm

Bạn đang xem: LUẬT THỐNG KÊ: THỐNG KÊ 230 CHỈ TIÊU CỐT LÕI CỦA NỀN KINH TẾ
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

popup

Số lượng:

Tổng tiền: