THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG NỖ LỰC TRỞ THANH ĐÔ THỊ LOẠI II

Tác giả: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Ngày đăng: 28/10/2020

Thành phố Sông Công là đô thị công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật khu vực phía Nam của tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 2/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về “Xây dựng và phát triển T.P Sông Công trở thành đô thị loại II vào năm 2020”, cấp ủy, chính quyền thành phố đã nỗ lực hoàn thành các tiêu chí, nỗ lực đưa thành phố Sông Công trở đô thị loại II vào năm 2020.

TP. Sông Công là cửa ngõ phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, đầu mối giao thông và giao lưu phát triển kinh tế giữa thủ đô Hà Nội với tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh vùng núi phía Bắc, nơi giao hội của trục hành lang kinh tế Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng, rất thuận lợi cho việc thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên nói chung, của T.P Sông Công nói riêng.

Ông Lê Văn Khôi, Chủ tịch UBND thành phố Sông Công cho biết: Thành phố đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ môi trường, phát triển đô thị, công nghiệp nhưng phải bền vững. Khi khu công nghiệp Sông Công I tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công được phê duyệt và Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên, công ty kinh doanh phát triển hạ tầng KCN tiếp nhận các dự án đầu tư về công nghiệp nặng, đúc gang, thép, chế biến kẽm, chế biến quặng, sản xuất hàng hóa công nghiệp, vấn đề bảo vệ môi trường trở nên cấp bách do phát sinh các vụ việc gây ô nhiễm môi trường từ các nhà máy chế biến quặng, luyện thép.

Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) là một thành phố công nghiệp nặng với nhiều ngành nghề như sản xuất động cơ, dụng cụ cầm tay, dụng cụ y tế, đúc gang, thép chế biến quặng (đa phần các dự án đều nằm trong các khu, cụm công nghiệp)... do đặc thù ngành nghề sản xuất nên các doanh nghiệp, công ty sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy UBND thành phố đã luôn có sự quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường ngay từ khi mới sơ khai phát triển công nghiệp.

Hiện trên địa bàn thành phố công tác quản lý nhà nước về môi trường được thực thi bởi sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên thực hiện quản lý việc cấp phép môi trường và kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp, công ty có quy mô sản xuất lớn do UBND tỉnh Thái Nguyên cấp phép đóng trên địa bàn thành phố Sông Công.

Về phát triển kinh tế, sau 9 năm kể từ khi được công nhận là đô thị loại III (năm 2010), TP. Sông Công đã chứng tỏ sức bật mạnh mẽ của một đô thị trẻ. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, an ninh, chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo TP. Sông Công ngày càng xanh - sạch - đẹp, thân thiện, hiện đại… Năm 2018, TP. Sông Công tiếp tục thể hiện rõ nét sức bật ấy khi giữ vững vị thế dẫn đầu tỉnh về nhiều mặt. Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt hơn 8.000 tỷ đồng, trong đó giá trị sản xuất Công nghiệp đạt hơn 6.800 tỷ đồng, tăng bình quân 03 năm đạt 17% (mục tiêu đến năm 2020 đạt 8.656 tỷ đồng, mức tăng bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt 17%); giá trị ngành xây dựng đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tăng bình quân trong 3 năm đạt 22% (mục tiêu đến năm 2020 đạt 1.176 tỷ đồng, mức tăng bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt 19,2%); Hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ tiếp tục được phát triển và mở rộng, giá trị doanh thương mại - dịch vụ đến hết năm đạt 1.250 tỷ đồng, tăng bình quân trong 3 năm đạt 18,3% (mục tiêu đến năm 2020 mức tăng bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt 21%). Tính đến tháng 6/2019 có tổng số 396 doanh nghiệp và 3.475 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn TP.

Xây dựng và triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2016 - 2020, kết quả, TP. Sông Công đã bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất, vùng chăn nuôi theo quy hoạch. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2018 đạt 688 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2015. Giá trị sản phẩm trồng trọt/ha đất nông nghiệp đạt 94 triệu đồng, tăng 8,5 triệu đồng so với năm 2015. Sản lượng lương thực cây có hạt bình quân đạt 24.100 tấn/năm. Thành phố đã xây dựng được 08 làng nghề và làng nghề truyền thống, 02 mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. Chăn nuôi được chú trọng đầu tư phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Hiện nay, toàn thành phố có 74 trang trại, 414 gia trại. Trong 3 năm 2016 - 2018, đã thực hiện hỗ trợ sản xuất với tổng kinh phí 12,8 tỷ đồng,…

Xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển, TP. Sông Công đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục thể thao phục vụ nhân dân đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư” được đẩy mạnh và được nâng cao hơn nữa về mặt chất lượng. trên địa bàn TP. Các chính sách người có công, an sinh xã hội luôn được đảm bảo. Thành phố thường xuyên quan tâm chăm lo công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo của thành phố Sông Công chỉ còn 2,9%.

Có thể thấy, những năm trở lại đây, với những nỗ lực trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số PCI của TP. Sông Công luôn được cải thiện cả về chất và lượng. Giá trị sản xuất Công Nghiệp trên địa bàn TP tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu tăng bình quân 13,1%/năm. Năm 2018, giá trị xuất khẩu đạt 135 triệu USD, tăng 12,3%. Thu ngân sách Nhà nước bình quân tăng 21,97%/năm - Năm 2018 tổng thu ngân sách đạt 326,4 tỷ đồng, bằng 148% KH tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/người/năm.

Đến nay có 27/32 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 84,3%. Tỷ lệ huy động trẻ đến trường mầm non. Số xóm, TDP trên địa bàn có nhà văn hóa 154/158, đạt 97,5%. Tổng nguồn lực đã huy động đầu tư các dự án công trình trên địa bàn đạt 3.925,6 tỷ đồng, bằng 62% KH. Nhờ đó, TP đã có những bước chuyển mình rõ nét, tạo tiền đề vững chắc để Sông Công hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

T.P Sông Công cũng đẩy mạnh hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nội thị nhằm mở ra không gian đô thị hiện đại trong tương lai, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Ngoài ra, Thành phố cũng bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính... để thu hút các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các KDC, KĐT. Hiện, T.P Sông Công đã có 10 KDC, KĐT được đầu tư xây dựng, trong đó có 4 KDC, KĐT đã hoàn thiện hạ tầng, bàn giao đất cho người dân; 3 dự án thuộc lĩnh vực đô thị đang mời gọi các nhà đầu tư, đó là: Dự án KĐT chức năng đầu cầu cứng Sông Công (xã Vinh Sơn), có quy mô 24ha; Dự án KĐT dọc Sông Công (trên địa bàn phường Thắng Lợi, Mỏ Chè và Lương Châu), quy mô 90ha; Dự án KĐT và dịch vụ tiện ích Khu công nghiệp Sông Công II (thuộc phường Lương Sơn và xã Tân Quang), quy mô 46ha…

Từ những thành quả đã đạt được trong năm 2018, năm 2019, TP. Sông Công tiếp tục thực hiện phương châm “Kỷ cương - trách nhiệm - đoàn kết - sáng tạo - phát triển bền vững”; phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Đẩy mạnh thực hiện các Đề án, Nghị quyết của tỉnh, Thành ủy, HĐND thành phố. Duy trì và nâng cao chất lượng phát triển kinh tế, phấn đấu năm 2019 giá trị sản xuất CN trên địa bàn ước đạt 8.055 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/người/năm, giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt: 149 triệu USD, tăng 10,3% so năm 2018; tạo việc làm mới cho từ 1.470 lao động trở lên,...

Ông Lê Văn Khôi, Chủ tịch UBND TP. Sông Công cho biết: Để thực hiện kế hoạch đề nghị công nhận đô thị loại II vào năm 2020, từ nhiều năm qua thành phố đã tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên cho phát triển kết cấu hạ tầng. TP. Sông Công tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt để đạt các tiêu chí đô thị loại II; tổ chức thực hiện các tiêu chí dễ thực hiện trước, các tiêu chí khó thực hiện sau, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Giang Long

Theo Báo Tài nguyên & Môi trường

Bạn đang xem: THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG NỖ LỰC TRỞ THANH ĐÔ THỊ LOẠI II
Bài trước Bài sau
popup

Số lượng:

Tổng tiền: