TP SÔNG CÔNG: NHIỀU TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tác giả: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Ngày đăng: 27/10/2020

Thành phố Sông Công là đô thị công nghiệp, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật khu vực phía Nam của tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay, thành phố Sông Công đã và đang tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, dành nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, xây mới và nâng cấp hệ thống giao thông đô thị; Xây dựng các khu, cụm công nghiệp để thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Đặc biệt thành phố đã và đang tập trung đẩy mạnh trong và ngoài nước đầu tư vào xây dựng các khu dân cư, khu đô thị mới, phát triển mạng lưới đô thị và điểm dân cư tập trung, hoàn thiện hệ thống các công trình hạ tầng đô thị, góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trải qua 34 năm xây dựng, phát triển, về phát triển kinh tế: Thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, mức tăng trưởng bình quân 3 năm gần đây là 17%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ.

Cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, quy mô và số lượng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tăng đáng kể, đến nay số doanh nghiệp đã lên tới trên 450 doanh nghiệp. Năm 2018 giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 7000 tỷ đồng, bình quân tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn đạt trên 17%/năm.

Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố trong những năm qua có bước phát triển mạnh mẽ. Giá trị đóng góp của ngành thương mại dịch vụ vào tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ngày càng gia tăng, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ trong tổng giá trị sản xuất đã tăng từ 16,6% (năm 2016) lên 19% (năm 2018). Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ bình quân trong giai đoạn 2016 - 2018 đạt trên 20% và là ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các ngành kinh tế chủ yếu của thành phố.

Riêng đối với các hoạt động dịch vụ du lịch, chủ yếu là dịch vụ du lịch sinh thái kết hợp với tham quan các điểm di tích lịch sử. Hiện thành phố đang tập trung thu hút đầu tư, đã 2 dự án được đăng ký đầu tư là Dự án sân gold và khu đô thị nghỉ dưỡng khu vực hồ Ghềnh Chè và Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phố Cò với vốn đăng ký đầu tư trên 5.000 tỷ đồng. Đây là trọng điểm để tạo động lực thúc đẩy ngành thương mại dịch vụ, du lịch thành phố có bước phát triển mạnh trong thời gian tới.

 TPSC là địa phương đầu tiên trong tỉnh cán đích nông thôn mới. UBND thành phố Sông Công công nhận 5 xóm trên địa bàn xã Vinh Sơn đạt xóm Nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó xóm Vinh Quang 2 đã được UBND tỉnh quyết định công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hàng năm các cấp, các ngành thành phố luôn chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp hỗ trợ nhân dân trong các khâu sản xuất, tích cực chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng để nâng cao hiệu quả. Đặc biệt thành phố đã xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020.

  Mặc dù diện tích đất nông nghiệp giảm, nhưng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản hàng năm vẫn tiếp tục gia tăng, năm 2016 đạt 610 tỷ đồng, đến năm 2018 đạt 680 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp, thủy sản thành phố giai đoạn 2016 - 2018 bình quân tăng trưởng 5%/năm. Sản lượng lương thực cây có hạt bình quân hàng năm đạt trên 24.000 tấn, số mô hình sản xuất triển khai thực hiện theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được nghiệm thu gần 40 mô hình, hàng năm duy trì trồng rừng được từ 70 - 100ha, trồng chè từ 20-30 ha ... qua đó góp phần phát triển bền vững và nâng cao giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản thành phố.

Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế và sự chuyển dịch tích cực về cơ cấu kinh tế thành phố, chỉ tiêu GDP bình quân đầu người hàng năm trên địa bàn tăng đáng kể, đến năm 2018 là 90,7 triệu đồng người/năm, cao gấp 1,55 lần so với bình quân cả nước.

TPSC đang trong tiến trình trở thành đô thị loại 2 vào năm 2020. TP có cơ cấu kinh tế phát triển với những sản phẩm có giá trị gia tăng, GDP bình quân đầu người ở mức cao; Đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về vật chất, tinh thần, cung cấp việc làm, tạo ra thu nhập và cơ hội phát triển bình đẳng; xứng đáng với vị thế của một đô thị trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên.  TP cũng đang hướng tới mục tiêu Xây dựng thành phố Sông Công xanh và có tính đặc trưng cao; có tổng thể không gian hòa nhập với hệ sinh thái môi trường, tạo dựng những giá trị cảnh quan đặc trưng; chú trọng thiết lập các không gian mở, khai thác cảnh quan hai bên bờ Sông Công.

Để xứng đáng là đô thị hạt nhân của tỉnh Thái Nguyên, TP đang trên đà phát triển nhanh, mạnh và bền vững, trở thành thành phố văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, hướng tới nền kinh tế trí thức và đô thị thông minh, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đặc biệt, Sông Công có điều kiện an sinh tốt và cuộc sống có chất lượng cao, khẳng định vị thế là một trong những địa phương đi đầu về sự thịnh vượng và chất lượng cuộc sống của người dân…

24/9/2019

songcong,thainguyen.gov.vn

Bạn đang xem: TP SÔNG CÔNG: NHIỀU TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Bài trước Bài sau
popup

Số lượng:

Tổng tiền: