THIẾT LẬP 6 MỤC TIÊU, NGÀNH THUẾ PHẤN ĐẤU THU NGÂN SÁCH GẦN 1.177 NGHÌN TỶ NĂM 2022

Tác giả: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Ngày đăng: 14/01/2022

Tổng cục Thuế tăng cường quản lý thu ngân sách ngay từ đầu năm và tích cực hỗ trợ người nộp thuế sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu 1.176,7 nghìn tỷ...

Ngay từ đầu năm, ngành thuế tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, góp phần giúp người nộp thuế duy trì, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Tổng cục Thuế vừa phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2022 với khẩu hiệu “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2022”.

Tổng cục Thuế đánh giá, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục tạo đà cho các năm tiếp theo hoàn thành tốt các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Tuy nhiên, dự báo tình hình quốc tế, trong nước năm 2022 sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, vì vậy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo toàn ngành Thuế thực hiện với 6 mục tiêu thi đua.

Dự toán thu ngân sách được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao cho ngành thuế năm 2022 là 1.176,7 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 3,8% so với dự toán năm 2021. Trong đó, thu từ dầu thô là 28.200 tỷ đồng và thu nội địa là 1.146,7 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, thứ nhất, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Thứ hai, tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, góp phần giúp người nộp thuế duy trì, phục hồi sản xuất kinh doanh, đồng thời, tăng cường quản lý thu ngân sách ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022 được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao tại Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Quốc hội.

Thứ ba, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030. Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế theo yêu cầu tại Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ tư, thực hiện tốt chương trình xây dựng thể chế, chính sách pháp luật về quản lý thuế và chính sách thuế. Kịp thời triển khai áp dụng các văn bản, chính sách pháp luật vào cuộc sống, đảm bảo minh bạch, công bằng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý thuế.

Thứ năm, triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi cả nước.

Thứ sáu, tiếp tục kiện toàn, tinh gọn bộ máy cơ quan thuế các cấp, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, đáp ứng tốt nhất yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục, Vụ, đơn vị và các Cục Thuế xây dựng kế hoạch công tác năm 2022, nêu rõ các biện pháp thực hiện và có tiến độ công việc cụ thể, báo cáo kịp thời những khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến kết quả thu để chính quyền các cấp chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

Cũng trong năm 2022, nhiều chính sách tài khóa hỗ trợ phục hồi kinh tế sau dịch bệnh được áp dụng mạnh tay. Đáng chú ý, thuế suất thuế giá trị gia tăng giảm 2% trong năm 2022, áp dụng với hàng loạt nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Đồng thời, cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.

Năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế quản lý hoàn thành vượt dự toán trên 177.000 tỷ đồng, đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng. Ngay từ đầu năm 2021, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 khiến hoạt động của doanh nghiệp, người dân vẫn phải đối mặt với không ít thách thức, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền ban hành một số giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất lên đến 145 nghìn tỷ đồng, trong đó số được gia hạn khoảng 120 nghìn tỷ đồng; số được miễn, giảm khoảng 25 nghìn tỷ đồng.

 

https://vneconomy.vn/thiet-lap-6-muc-tieu-nganh-thue-phan-dau-thu-ngan-sach-gan-1-177-nghin-ty-nam-2022.htm

Bạn đang xem: THIẾT LẬP 6 MỤC TIÊU, NGÀNH THUẾ PHẤN ĐẤU THU NGÂN SÁCH GẦN 1.177 NGHÌN TỶ NĂM 2022
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

popup

Số lượng:

Tổng tiền: